6 03 2015

Science trivia 02

Bleuler and Kraepelin were active proponents of the abstinence movement. Bleuler contributed more as a decent family man than as a devoted Christian. Not being even much of a church goer, involvement in the abstinence movement was for him a socially motivated value choice justified by religion.
     There are parallels in his apparently hesitant reception of Freud. Bleuler must have appreciated the therapeutic potential of psychoanalysis and enjoyed the objective observation that the method afforded.
     I'm tempted to speculate, though, that the philosophical implications of the drive theory had escaped this healer mind: His altruistic more than politically critical perspective must have missed the harshness in human nature. All that desire and violence!
     Moderation is my key concept in understanding Bleuler's choice of method and theory--and values, of course.
     Bleuler, the humanistic enlightened Christian scientist physician of the early 20th century: Keen observer, brilliant physician, pattern spotter... Struggled to maintain a balance between empathy and objective observation. Nosology mattered. And correct, if not ultimate, classifications. He was the category-maker of the twentieth-century psychiatry.
     Aristotelean, yes, indeed!
     No wonder he regretted the introduction of psychoanalysis to Burghölzli, when Jung recklessly--and bravely and irresponsibly--promoted a Platonic attempt at a new psychoanalysis.
https://instagram.com/p/z2T0FgjeQL/

5 02 2015

Dedikodu 01

Alfred Wölfli, 1930'da, 66 yaşında Waldau'da öldü. Bern'deki bu akıl hastanesine psikopati teşhisiyle kapatılmıştı. Taciz mağduruydu, tacizciydi; çocukluktan, çocuklara, sırasıyla. Psikiyatrik tanılar o zaman da psikopatoloji değerlendirmesini tam olarak yansıtmıyordu. Hele kapatma denetim barınak işlevlerinin hepsini gören kliniklerde, hiç. İdari amaçla kullanılanlar, hiç.
     Wölfli'nin ince ince çiziktirdiği renkli resimlerin Fransa'daki art brut'ün, ham sanatın benzeri olduğu söyleniyor. İngilizce'de outsider art: İmza atanlar, dışarlıklılar, ressam sayılmayanlar, camiaya ait olmayanlar, alaylılar. Ham, yontulmamış, amatör, niteliksiz. Avustırya'da Kunst von Innen: İçerden gelen resim: İçerdeki dışarlıklıdan gelen. İçten gelen olabilir, olmayabilir; samimiyetle ilgisiz.
     Çiziktirmenin amacı, sıkıntıdan kurtulmak, tekdüzeliğe tahammül etmek mi? En azından Wölfli için? Dışarda bulamadığı zevki gitgide içerde bulmaya başladıysa sonradan?
     Belki çiziktirmeden çizmeye geçmiştir, kendi içine daldığında gördüğünü ifade etmeye değer bulduysa?
    Sonradan psikopati tanısına şizofreni tanısı eklenmiş.
     Depo hastanelerin, hasta kadar doktoru da yoksullaştıran, içini boşaltan boşluğu vardır. Bakırköy'deyken depo servis vizitlerinde beynim som sütlaç olurdu. Vizit, yani, nasılsın, iyiyim, nasıl hemşiranım, iyi, ordır, aynı, 40 mg Norodol.
     Sakinler sıraya dizilip sakinleştirici dozu ayarlamamızı beklerdi, topumuzun aklımız kıtalırdı.
     Hastaların akıllarının sadece depo hastanelerde yoksullaştığına en iyi delili sunan çalışma, kanımca Heaton'ın takip çalışmasıdır. Heaton, meşhur Wisconsin Kart Eşleme Testi'ni geliştirmiş olan psikologdur.
     Düz yazı yazmak ne ağır iştir, nasıl bir disiplinmiş, hayranım. Ulysess' in Bloom'una esin olan Svevo, Svevo ile galiba Kafka'nın, ama Svevo'nun kesin, izinde, işte oralarda İsviçre Avusturya dolanan Tezer Özlü, hep acımayanlar kendilerine hiç.
     Wölfli'nin Waldau'da öldüğü yıl, dört yıl sonra Waldau'dan az ötedeki Burghölzli'ye, Zürih akıl hastanesine yatacak olan Lucia Joyce, Joyce'un, James Joyce'un, Bloom sayesinde iyice özgürleşen James Joyce'un kızı, Samuel Beckett'le görüşmeye konuşmaya çıkmaya flört etmeye başladı. Beckett Lucia'yla tanışmamış olsa kızın akıl hastalığı fark edilir miydi, çünkü annesiyle babası, James Joyce - Nora Barnacle, yekvücut idiler, gözleri dışarıya kapalıydı. Sanatçının yaşlanmakta olan bir adam olarak gözleri.
     Psikanalizi hor gören James Joyce'un akıl hastanelerine yönelik tutumunun bilgisinin önbilgisinin yargısının ne olduğunu bilmiyorum. Lucia'yı, psikanalizle gelgitli Freud'la da tam bi valansı-değişken bi ilişkisi olan Bleuler tedaviye alamazdı. İçine bakma eğiliminin deliliğin temel taşı olduğunu gören bu Bleuler, Burghölzli'den yedi maalesef yıl önce emekli olmuştu. Rezerpinin antipsikotik etkisini keşfeden oğul Bleuler yani Manfred Bleuler değil, baba Bleuler, 4A Bleuler. Kızın Paris'e nakledilinceye kadarki tedavisini Carl Gustav Jung üstlendi. İçine iyice içine.
     Wisconsin'ci Heaton'a, maalesef, eğlendim güldük bitti, takip çalışmasına: Şizofreniye çekirdek bir özellik bulunacağına en deneyimli zeki akademik hekimlerin bile inandığı, ümitlerin tazelendiği doksanlı yıllarda, şizofreninin talaşının altındaki magmaya ulaşıldığı, amaaan çok kötü, evet, zaten homojen bir substrat olduğunu biliyorduk, işte ona nihayet ulaşıldığını, bunun da bilişsel işlevlerin bir alaşımı olduğu zannını güçlendiren çok çalışma yapıldı. Yani şizofreni dediğimiz tırnak beyin hastalığının kapa tırnak altında bilişsel işlev kusurları yatıyordu. Tüh, yatmaya tırnak açsaydık. Öğrenmede, yani yakın bellekte, işlem belleğinde, dikkati canlı tutmada, strateji oluşturmada, gördüğünü kavrama çevirip esas örüntüyü keşfetmede kusurlar. Sereserpe.
     Onların çoğu, örneklemler büyüyüp de gerçek ortalamalara ulaşıldığında--yani gerilendiğinde--anlaşıldı ki, hüsnü kuruntuydu; toparlandılar. Gene de Heaton'ın çalışmasının kıymetli tarafı, akıl hastanelerinde aklın daha da gittiğini göstermiş olmasıdır. En saygın bir dergide, Saykin'in da, gene değerli bir çalışmacı, çok sevdiğim bir bilişsel işlev eserinin yayımlandığı Archives of General Psychiatry'de basılmıştır. Arch Gen Psychiatry, birazdır JAMA Psychiatry adıyla yayımlanmaktadır. Adının değiştiğini öğreninceye kadar ben onu bitti sandım bir süre; unutabileceğim bir üzüntü anısı. Archives... fetişti.

14 01 2015

3. Kuğu

 Sokağın başına çökmüş, eğreti, zarif. Utanıyor mu, yerini mi sevmemiş, ... Bulutlu ve düzenli caddelere döneceğiz.
     Az arabalı sokak bizimki; tertemiz yamyassı caddeye dikilir... De kendisi kara kuru mu sanki, eğri büğrü mü.
     Başlıkları en üst satırının da üstüne yazıyorlar, görgüsüzce sanki.
     Başını kısıtlamak için eğmiş mi, kavisli uzun boynu beni yanıltıyor mu, kavisli uzun mevzun boynu beni zaten hep yanılttı da ben onu başı öne eğik mi sandım? Onu da kısalmak kısıtlanmak için eğdi sandım? Yani aslında başı her zamanki gibiymiş eğik gibiymiş mi demem lazım?
     Hardenberglinin, madenci mühendisin bakımıyla yükümlüsü gibi sanki. Saf som lekeli.
     Hardenbergli beni andı,
     Bu onu.. Hardenberglinin evindeki cevvalimsi safdil kadın onu kendi memleketine götürmüş ya, açılsın diye... Terli terli... ? İşte onu çağırdı bu, sokağın başındaki.
     Somurtuyormuş oğlan, varsın somurt.. Yok, götürmüş. Delikanlıları kapalı bırakmıyorlar; mütecaviz gibi.   Kabuklarını hiç soymamak mı lazım, kendileri çıkartır sakallarını.
     Baba evinden kalkan kara kompartmandaki yanlarına efendiden tacirler düşmüş.
     Demişler ki "annen güzel sen şair", "baban da mı şairdi?", sonra, "hürmetler han'fendi?"
     Delikanlı da bir sakal atmak istemiş ortaya, belagati kendinden menkul hocasını açmış ortaya, yersiz yurtsuz.
     Adam demişmiş ki, tecrübeyi hesaba dökenler vardır, hesap yapmaya yüksünmeyen, sezmekle kalmakla yetinemeyen, veya sayamazsa eksiklenen, sayamadı sanırlar sanıp, veya sezemediğinden saymaya başlayan, bir de seziverenler bir çırpıda, mırıldanmaksızın dökenler sözü, bazen dökmeden hemen önce sonunu mırıldanarak gerçi, içinden düşünmeyi bitiremeyip, sonunu saçarak mırıldanarak, sözün sonunu yayılarak sıçratarak, ki nereye sıçrayacağı belli olmaz onun nereye leke yapacağı.
Sen bakmadan yaz, konuş, evladım, sen mırıldanasın inşallah.
     Spekülasyon bunlar; ne yalanlanır ne onaylanır; kuğu konuşmaz mühendis öldü.
     Kafa yazısına karşı gelinmez; bir de şu var ki, biz onu kendi yazımız sanıyoruz hep.
     Okumayı öğren, elin başlar, hışır hışır. Daha başlığın yerini öğrenmeden, ana başlığın dahi.
     Nedir ki gerçi, çalışıp işleyip de ne.. Altı üstü, kazılı yazılı mânâya hikâye uydur dur.
     Hep işlemek, döküp saçarak; ninemin dekorundaki televizyonun dekorasyonu zahmetli sakaleti. Yazı, zekâ. Ninemin tığı var ya, o amansız dekoratör gelsin, kessin kağıdımızı,     apansız acıdır. Hem sizin hem benim, biz işlek birer yazıyla okurken.
     Kafa yazımız bizim değil; kafa sesimiz ses değil. Bir kulağımızdan girip öteki kafamızdan çıkar, çıkmaz. Hardal nasıl, burun yoluyla seyahat ediyor ya, işte öyle.
     Ne var ki, hayvan kaldı mı sokağın başında sana, kuş hayvanı, gagası bölük pörçük ... ? Kaldı mı acaba, ben konmuşken konuşmaya? ...
    

Sokağın başına çökmüş, eğreti, zarif. Utanıyor mu, yerini mi sevmemiş, ... Bulutlu ve düzenli caddelere döneceğiz. Evet.
     Hayvan kaldı evet biz daldık hayvanlarımızı hep ihmal ettik. Bugün artık hayvan kaldı mı? Kalmadı; bakmadık da kalmadı yoksa neden.. Bizim birazımızın kendisi hep hayvan kaldı. İçli, yavru, vahşi hayvan.
     Ahh! Tamamen yanılmışım ben, tamamen: Boynu da kavisli, başı da eğik. Evet. Yumurtadan çıkmış, gagası küçük ve bütünken ve pembeyken, şimdi de, al! yumurtlamış. Silelim.
     Gagasını ben kırdım ben taraf gözünü arıyorum, seçemiyorum, çünkü başını  öne doğru eğmiş gibi, yapıştırmam lazım. Çok acıyormuşum, acımaktan onaramıyormuşum, ağlamaktan kuğunun gagasını.
     İkinci sokağın tam başına yumurtlamış. Eğreti oturuyor, zarif, sıcakça, inanmazsak inanmaya..
     Alt başlık uydurmuş, tek konuya değinen. Satır başı olmaz; biraz da gösterişçi gibi.Benden yana olan bakışı hep aynı; sola bakışı. Niyetini anlamak için yeltenmesini beklemek lazım.
     Yelten bakalım deli elmas!
     Kafasını kaldırıp baktı, irkildim. Bana bakıyorsa, hiç güzel değil o bakış: Yeltenenin, siftinenin geniş kalkışı kalkınışı, kalkışışı, bakışı. Kanadın sesi teğet geçer, gagasından bal damlayayazar kafana.
     Ama o kadar çok acıyoruz ki. Karşı karşıya.

12 01 2015

Talepkâr şeyler 03

Bıçağı biletirler, ucu nereye bakarsa artık, akan zırhı dondurup kuşanırlar
Ben soyundum, soyundum, yedek bıçağım var.

Ota eziyet edecekler dişleyip aside batırıp anlatacaklar, anlarım.
Kanlı eti bile anlarım, mecburen, ben sunmadım, yemedim, boşta kaldım gelişemedim.

Obur kül sever, eşya külü belki. Kendiminki de nedir, gene leziz, ayağımın altında gömülü. Yerim, evet.
Bunları da tercüme etmek lazım ama fazla da şey yapmadan. Sonra mırıldanıp yutsunlar, sürtüp kuşansınlar, sözlerinin sakalı çıksın. 

5 01 2015

Taş, tahta, plastik, aydınlıkTaş İle tahtayı yüceltmede plastik tiksintisi yok mu? Hiç yoksa biraz var. Seçkinci temizlikçilik var.

Düzyazı, laf.

Dümdüz yazarak anlatmaya çalışmak ne ağır işçilik ! Tutulduğu bir yanılgıyı, inancı iletendir ancak, güç bulan buna.

Prose
yazıp
prosaic 
olmamayı başaran, ya şairdir, ya vekil, ya ikisi birden. Şair olduğunu bilmeyen şairler de var.

Gerek Marquez gerekse Florentino Ariza o türdendi. 

23 12 2014

A warmly familiar nightmare

Eye said:
Never knew I.
Neither did I though I
Saw only then that
Eye in the lens was outside in,
Eyeing at my I
Theme from a dull nightmare a young Eye'd witnessed so just / Forget it Read! / To relieve the lives of those / Those selfless T's'nS's

12 10 2014

The Earthian Brain--A History (X) Job & Ezra

Mintiks, Cerensu, Berkecan Eskisu’ya bakıyorlardı.
     Berkecan sollarında kalan kıyılara doğru parmağını salladı:
     - Bak işte şuradan çok mesel çıkıyor, dedi.
     Mintiks meraklandı:
     - Söyle bakalım bir tane?
     - Bilmem ben. Hatırlamam. Cerensu ezberler.
     Konuşmadı kadın.
     - Peki kalıyorlar mı, geçiyorlar mı?
     Konuştu kadın:
     - Kalıyorlar; dört bin yıl aşağıdan çıkmış olanları var, hâlâ geçiyorlar.
     Berkecan perende attı, ikisinin ayak ucuna yayılıp kafasını kaldırdı.
     - Bana bakın.
     Evet?
     - Bana bak... bana kalırsa, onlar destan parçası. Zaten Kitapların büyük kısmı tarih kitabı. Bize bu toprak hakkında öğrettikleri gibi, resmi tarih. Kutsallıktan güç alan idari metinler. Çocuk okullarında idari olanla tarihi olanı ayrı derslerde anlatırlardı, ama aslında mekan zaman her şey birbirine karışmış durumdaydı. Büyük Eskisu İmparatorluğu’nun Cumhuriyet olduğu katmanların, Cumhuriyet kaldığını vehmettiği katmanların yurttaşlık bilgisi, onun altının üstünün tarihi... İman saatlerinde, bu sefer de idari işlevli çarpık tarih kitaplara gömülü emirler. Destanlar hep. Şiirli olanlarını sonradan kendimiz keşfedip okuduk. O güzel yerleri atlamışlar hep.
     Cerensu sıkıldı:
     - Çok konuştun Berkecan; susmazsan Mintiks’le yatarım bu gece.
     - Yaat, dedi Berkecan ağzıyla; Mintiks kaçmıyor mu ki senden artık? dedi ağzıyla ve Mintiks’e diktiği gözüyle.
     İkisi birden gözlerini Mintiks’in yüzlerine diktiler:
     - Sıkıntı yok.
     Mintiks jargon kapmada birinciydi. Her katmanın, her katmanın alt kültürünün lisanını konuşuveriyordu. Bazen hiç inanmadan, ama sanki o katmanda üretilip gelişmiş gibi... “Yalancı,” diyordu ona Bela; “kendi yalanına bunca inanıp böyle ballandıran görmedim.” “Babilli balı var bende,” diyordu Mintiks; “yalancı, ayrılıkçı, dedikoducu ve aklaksızım.” “Hassiktir, sen kim... ahlaksız kim!“ diye gülümsüyordu Bela.
     Mintiks Bela’yı hatırlayınca Berkecanlaştı, iki oyuncu köpek oldular.
     Şenlikçilik etmek için, “Elma Destanımızı anlatayım size,” dedi. “Bir Elmacı varmış...
     Cerensu surat astı: Bu mu senin soytarı köpekliğin?
     Berkecan bile oyuncu havlamayı kesti.
     - Biz biliyoruz be abi onları.
     Mintiks kendi dediğine güveniyordu. Gene.
     - Yok, bu karşı kıyının elması değil, sizden bir Küçükkara bir Büyüksu, bir Büyükkara ötede; zikirci değil, yazıcı değil, e’ci.
     Afalladılar. Berkecan sordu:
     - Bir adı var mı bunun?
     Cerensu zıpladı:
     - Devşirme lisanı!
     Berkecan anlamayınca, elini tutup çekti, zıplattı:
     - Lisan devşirme, diyorum: “Bir adı var mı?” değil, “adı neymiş?”
     Tamam, B anladı, M anladı, B sordu “Adem mi, sonraki biri mi?” M cevabı verdi:
     - Jobs.
     Gene, üstelik bu sefer ikisi birden zıplayıp yanıldılar:
     -Jobs değil, Job, Eyüp. Bilgelik Kitaplarının ilki.
     Zıplayıp yanıldılar, hop suya düştüler.
     Mintiks bütün burunlarıyla derin nefesler aldı, söyledi. Dedi ki:
     - Bu başka. Ahir katman yazıcısı denen bu. O katmanda artık iktidar O’nun yazılacak olanı bildirdiği kişide değildi, ve artık iktidar, özgün yazı üretende değildi, ve artık iktidar, yazılanın yazılacağın hızını belirleyendeydi. Sözün içeriği peki? diyeceksiniz, söyleneni çarpıtırlar, söyleneni söylemezler, yalan uydururlar... Komşusunu öldüren, onun karısıyla sevişen, gözünü kırpmadan yalan da söyler, diyeceksiniz. Sözün bozulmaması için yazılıp saklanmasından başka çare var mı? diyeceksiniz, biliyorum.
     Ama, söz uçarsa, yazı yanar. Bilgelik kitapları, tarihler, emirler, daha da önceki anlaşmalar, doğru veya yanlış, günlük tutanın tarihi veya resmi tarih, bunlar nasıl kaldı? Papirüse taşa işlenerek değil zikirle kaldı. Söz uçar, yazı yanar. Yazı yanar, zikir tutar.
     - Ha, dediler ikisi birden. O katman bizim katmana denk geliyor. Babalarımız zikretti, ezberledik: e icat edilmiş, keşfedilmiş, tezahür etmiş, senin deyişinle tecelli etmiş, neyse; işte bunu da en güzel Jobs duyurmuş, bulabildiği en yüksek tepeye çıkmış, Elma demiş Elma demişler, birlikte vecde gelmişler.
     Mintiks bir kere daha hayrete düştü. Bunlar, 2.JM’de bütün bunları...
     - Ezra gibi, dediler.
     - Ezra gibi, dedi.

6 09 2014

30 08 2014

The Earthian Brain--A History (IX)

"Kâinatta otoprodüksiyon numuneleri vardır muhakkak," diye fırlattı Mintiks. "Burada yoksa ne olmuş. Başka dönerçekerlerin, duranateşlerin her bir numunesini inceledin mi? Helyos görmüş adamsın..."          
     Bela bu topa girmekten kendini alamadı. Tecrübeli, şık bir vole:
     "Adamsın?"    
     Gol.                            
     "Lafın gelişi yan.. Abi bi'siktir git ya! Helyos görmüş numunesin; bütün duranateşlerin bir olduğunu mu sanıyorsun? Valla inanamıyorum."
     "İnanamıyorum derken?"
      "2.JM vulgerağzı da bir efor işte, yapıştı dilime. Dalga geçme de bi' dinle Topraaşkına.
     "Bütün duranateşler Helyos mu? Onların ta kendileri otoprodüksiyon; elbet bazılarının kendini üretmiş üyeleri olacak."
     "Olabilir, olmayabilir," diye mırıldandı Bela. "Hem duranateşler orijinal otoprodüksiyon değil; git oku."
     Ciddiyet. Geviş.
     Az. Mintiks sıçradı:        
     "Bak işte, olmayabilir, ama ola dabilir."
     Geviş.
     Mintiks zıpladı:
     "Aloo ! Bak işte olab..."
     "Kötü ağız iyice diline yapışmış kardeşim. 'Alo malo'... 2JM'yi buldun sevip alacak."
     Mintiks yutkundu. Kendine kızdı. Bela kaptırdı.
     "Kozmosta kendini üreten numune yok, canım. Kendini tek aciz toprağını tek ürün sanıp başka cisimlere hayranlık besleme. Onlar da Öteki'ye ait. Kendini biricik ve kıymetli aciz sayıyorsun ya... Neden, çünkü için için kendini hor görüyorsun da ondan. Çoğu Topraklı gibi. Aczinle, toprağı yaban görerek, kendi topraksızlığınla, yabanlığınla... ayrıcalık peşindesin.
     "Üstünde göz hissetmeyen topraklı bu kadar isyankar, bu kadar talepkar olur mu?
     "Kendini hor gören topraklı, kardeşine içtenlikle değer veremez. Benim kıymetlim olduğuna dahi aklın yatmıyor, bak. Mal gibi. Kendi değerini içine sindiremeyen, başkasına ancak saygı gösterir, nezaket falan...
     "Sen git bakalım sen burunlarının çoğunluğunun dikine. Eşsiz aciz !"
     Bela'nın sesi derinden geliyordu. Bu uzun, verimsiz gibi, boş gibi, ama hisleri ve evetleri tutturan işaretler...
     Hatırladı. Bunlar meşhur bir Eskisu koyunda uydurulmuş meşhur melodram resitallerindeki işaretlere benziyorlardı. İlk esnemeyi atlatıp içine girersen eğlenirsin, kâh gülerek kâh ağlayarak. Esnemesini yaptı, kulak verdi.
     "Her can aciz; her cana bir nefes lazım, bir kaynak. Asal dahi olsa.
     "Kimse üremez kargaşadan, kimse belirmez dipsiz kuyudan.
     "Bana helyum tepkimelerimi bahşeden dahi Öteki; biliyorum.
     "Kaosu toparlayıp kozmos kılan, kozmosu anlamlı kılan, kozmostaki mana potansiyelini sınırlandıran,  sıradan kozmiklere insaf eden, iyicil Öteki, kozmos üyesi olamaz--ya da parçası ya da numunesi, neyse.
     "Kazı mazı da yapılmaz, yasaktır: Ya işin olacak katabasis seferleri, ya da inmek için Öteki'yin izin ve emrini bekleyeceksin.
     "Külcüler olsun, kefen-tabutçular olsun, hep öyle yaptılar. Hak7kın ve görevin olan iniş, mutlak ve mutlak izinle ve emirle olur."        
     Peki pagan külcüler? Aha! Eski külcülerden güzel bir pas. Aban Mintiks, nizami, kozmik, isabetli bir şut:
     "Öteki vargısı buna dayalıysa, Eski Külcüler ile Eski Gömenler katmanında akıl mı kıttı peki?
     Gol.
     "Olsun, mühim olan sıra beklemeyi bilmek. Aralarında senin gibi  kâşif kazıcı falan yoktu.
     "Sen bana Öteki'leri var mıydı, onu söyle. Ondan gelecek emri izni bekliyor değillerdi çünkü."    
     Valla gol.
     "Sen şimdi... bi' dak'ka.." diye alan arandı Bela.
     Ofsayt yok. Gayet iyi insayt var.
     "Dakika derken?" diye güldü gürledi Mintiks.
     Valla gol.
     1-1