14.08.2014

The Earthian Brain (VI)

Numunelerin anlaşma kapasitesini karmaşık işaretleşmede sınamak yanıltıcı olabilir. Hele eforlu işaretleşme testlerine, taban etkisinden ötürü hiç güvenilmez.
     Toprak numuneleri, simgesel işaretleşmelerini katmanlar boyunca--en az 3 JM--taşa, ağaca, ya da kendi ürettikleri akıllara kazıdılar. Üretilmiş akılların uzun erimde işleklik, yağ oranı ve gamsızlık üzerinde olumsuz etkileri olsa da, lav çalışmalarına sağladıkları kazıntıların değerini teslim etmemiz gerekir. En ilkel olanları, simgeyle etkileşmeyen türdendi. Bunlar, simgesaklayanlar, en derin uydurmaların çoğu gibi, Eskisu'yun çevresinde boy verdi. İlk simgesaklayanlar başlıca iki çeşitti; biri suyun ikiyebölen kenarından, diğeri ise doğu girintilerinden birinin yukarı ucundan çıkmıştır. Kullanımları yaygınlaştıkça, az yukarıda sahteleri üretilmeye başladı, ağaç malzemeden; bu ucuz akıllar katmanlar boyu kullanıldı. Öyle ki, derinlerin çoğu 'simgesaklayan'dan sadece buna varır. (Derinde, tamahın pahadan, arzudan ve stratejik olmayan iradi edimden bağımsız tutulmadığı hayli kalın katmanlar olduğunu biliyoruz. Neyse, buna sonra gideceğim.)
     Eskisu'yun toprağa hayırlı mı hayırsız mı olduğu tartışması burada bile  sürüyor; çünkü akıl yapma gibi çoğu tutturumun ilki hep Eskisu'yun suladığı alanlardandır. Eskisu'yun eskiliği doludur; O, kadim, kadir, yetkili, sorumlu ve sorunludur. Kronos'la bağı olduğu bile iddia edilmişti. Neyse, kapayayım açmadığın parantezi, evet, simgesaklayanın kullanımı çok kalındır, öyle ki, yerini simgeişleyenin aldığı katmanlarda artık en mümbit alan, Eskisu çevresinden Yenibüyük ile Yeniküçüğün arasına kaymıştı. Simgeişleyen, mutlak doğru - yanlış ayrımına dayalı bir akıldı; hesapta ya da vargıda hesabı verilemeyecek bir iddiadan kaçınmak için, doğru ile yanlışı sadece sırasıyla var ile yok anlamıyla sayıyordu. Ağacın yerinde de e vardı. Evet, O.
     Numunelerin anlaşma kapasitesini karmaşık işaretleşmede sınamak yanıltıcı olabilir. Hele eforlu işaretleşme testlerine, taban etkisinden ötürü hiç güvenilmez.
     Toprak numunelerinin kuvvetle taşa ve ağaca, sonra e ile yukarıya kazıdıkları işaretler, anlaşma kapasitelerinin hayli yüksek olduğuna işaret ediyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder