3.12.2013

AÜTF Nöropsikiyatri Birimi Çarşamba Toplantıları--Aralık 2013

04.12.2013
DEHB’de fNIRS çalışmaları
Dr. Özgür ÖNER, AÜTF ÇRS AD
11.12.2013
Derin beyin stimulasyonunun hayvan modelleri: Nukleus akumbens stimulasyonunun davranışsal etkileri
Dr. Koray BAŞAR, HÜTF Psikiyatri AD
18.12.2013
EU-GEI (Şizofrenide gen çevre etkileşimi) çalışması: Yöntem ve ilk bulgular
Dr. Meram Can SAKA, AÜTF Psikiyatri AD
25.12.2013
Erişkinlerde otizm spektrum bozukluğu: Vaka serisi
Dr. Cem ATBAŞOĞLU, AÜTF Psikiyatri AD


Toplantılar AÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı kütüphanesinde 12.30-13.30'da yapılmaktadır. 

NP konseyi: İlginç veya zor vakaların tartışılması için her Çarşamba ek toplantı saati ayrılabilir. Tel: 595 66 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder