14.02.2013

AÜTF Nöropsikiyatri Birimi toplantıları-Bahar dönemi 27 Şubat'ta başlıyor

TARİH
KONU
KONUŞMACI
27.02.2013
Limbik ensefalit
Dr. Yasemin Hoşgören, Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
06.03.2013
CAT uygulaması-Biyoistatistik
Doç. Dr.Derya ÖZTUNA
13.03.2013
Sinaptik fonksiyondan Otizm Spektrum Bozukluklarına Moleküler Bağlantılar
Doç. Dr. Güvem GÜMÜŞ AKAY
20.03.2013
Parkinson Hastalığı’nda Cinsel İşlev Bozuklukları-çalışma sunumları
Dr. Büşra Arıca,  Doç. Dr. E. Tuğba ÖZEL KIZIL, Prof. Dr. Cenk Akbostancı
27.03.2013
OKB bir motor hastalık mıdır?-çalışma sunumu
Doç. Dr. Orhan Murat KOÇAK ve Doç. Dr. Ayşe Gül YILMAZ ÖZPOLAT
03.04.2013
Öğrencilerde stres oluşturan faktörler,başa çıkma ve şizotipi
Doç. Dr Meram Can SAKA
17.04.2013
“Evrimsel süreçte mimikler korunmuş mudur? Farelerde ağrının mimikle değerlendirilmesi”-Çalışma sunumu
Yrd. Doç. Dr. Emine Eren KOÇAK
24.04.2013
OKB’de emosyonel bellek-çalışma sunumu
Uzm. Psk. Çisem UTKU, Prof. Dr. Banu CANGÖZ
08.05.2013
Çalışma sunumu-Demans/Geriyatrik Psikiyatri
Yrd. Doç. Dr. Özlem ERDEN AKİ
15.05.2013
"Derin beyin stimulasyonunun hayvan modelleri: Nukleus Akumbens stimulasyonunun davranissal etkileri"-Çalışma sunumu
Dr. Koray BAŞAR
22.05.2013
Alzheimer Hastalığı’nda emosyonel çalışma belleği-çalışma sunumu
Psk.Ebru Ateş, Doç. Dr. E. Tuğba ÖZEL KIZIL
29.05.2013
Dış Görünüme Yönelik Hissedilen Sosyal Baskı ve Ölümlülük Farkındalığının Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi-çalışma sunumu
Psk. Burçin CİHAN
05.06.2013
Şizofrenide koşullu ya da bağımsız olasılığa dayalı çıkarsama süreçleri
Dr. Bora BASKAK
12.06.2013
Hasta ve uzman hekimlerde “Psikiyatri’ye bakış”-çalışma sunumu
Dr. Burçin ÇOLAK*Toplantılar A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı kütüphanesinde belirtilen tarihlerde Çarşamba günleri saat 12.30-13.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder