20.02.2012

Sofu-Sufi-Filozof-Sofistike-Safsata x Techne-Tekno-Teknik

Bilimi ve dolayısıyla nesnelliği hedefleme ve yüceltme eğilimi, bazen salim akıl yürütmeyi sekteye uğratacak kadar güçlü. Bunlara yüklenen değeri sorgulama girişimleri, bu konuda oluşan soru ışıkları, bilimcilik kılıcıyla fıs sönüyor -kişi nesnel olmak-kalmak için debelenmekten kurtulmuş olsa bile. İmanla benimsenmiş değer yargısını tutumu bırakmak zor.

Tıbbi bilimlerle uğraşan çoğu kişinin akıl yürütme biçiminde, eserinde, benimsediği değer hükmünün hamurunda, Anglosakson Protestan'ın katı imanını seçiyorum: Şedit, sofuca (sofuca ? sofuca !) bir günah korkusu; kefaret ödemeye mahkum olanınki gibi bir ikrar ... 

"En büyük günah, kanıtlanmamış olana iman," diye terbiye edilmiş olmamızdan mıdır, "hepimiz WASP'ız" ! En azından akademik işimizde, yazımızda ve hekimliğimizde...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder