26.02.2012

Schiller'in ağıdı

Yunan Tanrıları
- son kıta
Friedrich von Schiller

Döndüler işte yurtlarına, alıp yanlarına
Götürdüler güzel olan ne varsa, yüce olan,
Bütün renklerini hayatın, götürdüler, bütün seslerini,
Bize ruhsuz söz kaldı.
Taşıp giden zamandan sökülüp, toplandılar
Pindos tepelerinde süzülüyorlar.

Ezgide ölümsüz olan,
Yaşamda çürüyüp gitmeye mahkum.  


İngilizce çevirisinin kaynağı:
R. Waterfield 2000, The First Philosophers -The Presocratics and Sophists, s. xi, Oxford University Press
Türkçesi varsa da bulamadım.

20.02.2012

Sofu-Sufi-Filozof-Sofistike-Safsata x Techne-Tekno-Teknik

Bilimi ve dolayısıyla nesnelliği hedefleme ve yüceltme eğilimi, bazen salim akıl yürütmeyi sekteye uğratacak kadar güçlü. Bunlara yüklenen değeri sorgulama girişimleri, bu konuda oluşan soru ışıkları, bilimcilik kılıcıyla fıs sönüyor -kişi nesnel olmak-kalmak için debelenmekten kurtulmuş olsa bile. İmanla benimsenmiş değer yargısını tutumu bırakmak zor.

Tıbbi bilimlerle uğraşan çoğu kişinin akıl yürütme biçiminde, eserinde, benimsediği değer hükmünün hamurunda, Anglosakson Protestan'ın katı imanını seçiyorum: Şedit, sofuca (sofuca ? sofuca !) bir günah korkusu; kefaret ödemeye mahkum olanınki gibi bir ikrar ... 

"En büyük günah, kanıtlanmamış olana iman," diye terbiye edilmiş olmamızdan mıdır, "hepimiz WASP'ız" ! En azından akademik işimizde, yazımızda ve hekimliğimizde...